Az oldalon cookie-kat és a Google Analytics szolgáltatását használjuk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk a honlapunkon.

Ha kikapcsolja a cookie-kat, annak hatása lehet az oldal működésére. A beállításokat bármikor megváltoztathatja, kérjük ezzel kapcsolatban nézze meg a böngésző információkat, vagy a segítség oldalt.

Qi és Qigong

A Qi

Mi a Qi?
A Qi jelentése levegő, lélegzet, illetve energia.
A Qi, ha valamilyen megfogalmazást akarok adni neki: a világmindenséget átható erő, ami egyszerre élteti és mozgatja is azt. Így minden energia – a látszólagos elkülönültség mellett is – egy és ugyanaz.

A Qi-t megnyilvánulásának sajátságai után három alapvető részre osztották:

• Égi Qi
• Földi Qi
• Emberi Qi

• Égi Qi
A Földet érő, „kívülről jövő“ energia, elsősorban a bolygók és égitestek sugárzása. Pozitív, Yang tipusú energia.

• Földi Qi
A Föld energiája, amiben az emberiség folyamatosan mozog, s így hatást gyakorol rá. Leginkább a föld-idegáramok (mely az emberi test akupunkturás csatornáihoz hasonlóan, különféle energiapályákon „vezetékeken“ keresztül kering) és leképeződéseik, illetve a Föld mélyében található vízerek, kőzetek, üregek sugárzása. Negatív, Yin jellegű energia.

• Emberi Qi
Égi Qi és földi Qi kölcsönhatásában az emberi energia. Úgy is szokták fogalmazni, hogy az ember közvetít ég és föld energiái között.

Yin és Yang

Yin és Yang a két őselv, melyek változásával a világ jelenségei leírhatók.
Yang a „hegy napos oldala“, a dolgokban megnyilvánuló férfias, aktív, világos, pozitív erő.
Yin az „árnyékos oldal“, a nőies, passzív, sötét, negatív erő. (Negatív és pozitív itt nem jó és rossz értelemben szerepel!)
Szimbólumuk két vízcseppforma, körbe foglalva. A fekete „vízcseppben“ fehér, a fehérben fekete pont található, jelezve, hogy tökéletesen tiszta megnyilvánulásuk nem létezik, mindig „keverten“ jelentkezik.
Az inkább Yang jellegű égi energián belül is az egyes bolygók Yang, illetve Yin jellegűek. Így a legjellemzőbb Yang jellegűnek mondott Nap és párja a legjellemzőbben Yin jellegűnek mondott Hold. A Földön pedig az egyes idegáramok viseltetnek Yang, illetve Yin jelleggel.

Az égi tipusú energia, és az emberre gyakorolt hatásának vizsgálatára alkották az asztrológiát. A földi tipusú energia, és emberre gyakorolt hatásának vizsgálatára a földjóslásként, vagy kínai radiesztéziaként is ismert Feng Shui rendszert. Az emberi energia vizsgálatával, és használatával az orvoslástól a harcművészetig nagyon sok területen foglalkoznak.
A Qi mint írtam légzést, energiát jelent. A Gong jelentése munka, gyakorlat. Tehát a Qigong jelentése légzőgyakorlat, energiagyakorlat, az energián való munkálkodás.

 

A három kincs Jing, Qi és Shen

Jing a születési energia, melyet szüleinktől öröklünk. Mennyiségét növelni nem lehet.
A Jing-re irányzott gyakorlatokkal annak megőrzésére, finomítására, illetve sajátos (pl. harcművészeti) célokra való felszabadítására és átalakítására törekszenek. A vesékben tárolódik. (Jing-nek, vagy Jing Qi-nek szokták nevezni azt az energiát is, amit szervezetünk az átörökítéshez, az utód létrehozásához hoz létre. Ez férfiaknál a herezacskóban tárolódik – spermiumok energiája –, a nőknél a petefészekben – a petesejt energiája. Ennek az energiának a létrehozása az emberi erőforrások mintegy harmadát leköti, s ráadásul – ha nem jön létre gyermek az együttlétekből – teljesen feleslegesen vesztegetjük el. Ezért keleten ennek az energiának hasznosítására is létrehoztak különféle Qigong gyakorlatokat. Illetve ennek hiányában a gyakorló nemi életét szabályozták szigorúan – ezek a megkötések, pl. a verseny előtti nemi élet tiltása az európai sportokban is szokványos eljárásnak számítanak, még ha nem is nagyon reklámozzák.)

Qi az ember saját energiája (ez az, ami a mai gyógyítók által mint bioenergia bekerült a köztudatba). Az emberi testben különböző energiapályákon kering a Föld keringési ciklusaival összhangban, s élteti, fenntartja azt. A testben lévő energiapályák mentén, bizonyos meghatározott számú idegpálya kereszteződésénél különböző energiaközpontok jönnek létre. Ezek legfontosabbjai a test középtengelye mentén található Dian-ek. (Szanszkrit nevükön, csakraként váltak ismertebbé). Az energia folyamatos, egyenletes keringése esetén egészséges, aktív és erős lesz az ember. A különféle Qigong stílusok ennek az energiának keringtetésére és felhalmozására törekszenek. Többfajta Qi-t is megkülönböztetnek.
Van a velünk született Qi, amit szüleinktől kaptunk, az Eredeti Qi, ami a Jing-ből alakul át Qi-vé, a táplálékból nyert Qi, s végűl a környezetből felvett Qi, amit hagyományos értelmezés szerint a légzéssel nyerünk, de ide sorolhatjuk a környezetünkből az energiaközpontjaink által nyert energiát is.
(Különféle Qigong módszerekkel energiát lehet nyerni például a Földből, az Égből, különféle bolygókra, csillagképekre irányított meditációval.) Mint ahogy az energiakeringésünk is működik akaratunktól függetlenül is, ugyanúgy a környezetünk energiái is hatnak ránk. A Qigong ezt „csak“ hangsúlyosabbá, erőteljesebbé teszi.

Shen a szellemi energia. Nagyon finom minőségű energia, melyet a gyakorló koncentrációja által hoz létre. Ahová a tudat irányul, ott Shen halmozódik fel, ahol a Shen összegyűlik, ott a Qi is megjelenik. Ezáltal a testi folyamatok irányíthatóvá válnak. A Shen központja a szemöldökök találkozási pontja, a Shang Dan Dian („harmadik szem“). Ezáltal érthető meg az is, hogy a kínai mesterek miért hangsúlyozzák annyira a koncentráció, a figyelem fontosságát a gyakorlás során. Ha valaki pl. egy formagyakorlat végzése közben gondolatban máshol jár, az energiáit „szétszórja“, s a gyakorlása nem lesz hatékony, nem fejlődik.

A Qi keringése

A Qi az emberi testben különböző vezetékeken (akupunktúrás csatornákon) kering. Ezek közül a kung-fu gyakorlók számára két vezeték igazán fontos. Az úgynevezett kormányzó és a befogadó vezeték.

A két vezeték a test szimmetriatengelyében helyezkedik el. 
A kormányzó vezeték a gáttól indulva a gerinc vonalában végighalad a háton, felmegy a fejtetőig, majd a homlok középvonalán és az orrnyergen keresztül a felső fogínyig. Fontos, hogy a vezetéknek a szájpadláson akupunktúrás pontja található. A kormányzó vezeték az összes Yang vezeték „összefolyása“, így irányítja azokat, illetve a kormányzó vezetéken való gyakorlás erősíti a test Yang energiáját.

A befogadó vezeték szintén a gáttól indul, a test elülső oldalán a has és mellkas középvonalán végighalad az állkapocsig, majd az ajkakig (innen még két ágra szakadva eléri az arcon a szemek alatti területet, de ez a Qigong gyakorlatok szempontjából már nem lényeges).
A befogadó vezeték a kormányzó vezeték működéséhez hasonlóan a Yin vezetékek irányításáért felel. Így a befogadó vezetéken való munkálkodás a test Yin energiáját serkenti. Gyakorlás során nyelvünkkel megérintjük a szájpadlásunk, ezzel összekötve a kormányzó és befogadó vezetéket. Az így létrehozott energiakört nevezik Kis Égi Körnek. Amikor a keringetést kiterjesztjük a végtagokra is (a szívtől a karok irányába, illetve a gáttól a lábak irányába vezetve, s így egy nagyobb energiakört létrehozva), akkor pedig Nagy Égi Körről beszélünk. A különféle harcművészeti Qigong gyakorlatok alapvetően szintén ezt az általános keringési pályát használják.

Itt nem csak arról van szó, hogy ha végrehajtjuk a formagyakorlatot, akkor az hatással van az energiánkra is. A hagyományos stílusokban a Qi gyakorláshoz néhány speciális Neigong elemet is kapcsolnak. Ennek során szabályozzák a légzést, a gondolatokat, a test mozgatását, s ezzel a kapukat, vagy a modernebb elnevezéssel „Qi-pumpa“-ként ismert területeket irányítják, s meghatározzák a gyakorlás időpontját is. Illetve a stílusok egy része a Jing Qi szabályozásával is foglalkozik.

A Dan Dian-ek

A Dan jelentése cinóber(vörös), gyógyszer, főzet (elixír), a Dian mező, (termő)föld, így a Dan Dian-t Cinóber Mezőnek, vagy Elixír Mezőnek szokták fordítani. A Dan Dian olyan kiemelt pontja az energiakeringésnek, mely nagyobb mennyiségű energiát képes tárolni, huzamosabb ideig. Általában három Dan Dian-ről beszélnek.
Az alsó Dan Dian, ami a köldök alatt körülbelül három ujjnyira található, a test belsejében egy-két hüvelyknyire. A születési energiából (Jing) termelődő Eredeti Qi lakhelye. Ez a Dian képes a legtöbb energia tárolására, ezért központi szerepet tölt be a harcművészetekben, s nagyon sok Qigong rendszerben (amikor egyszerűen csak Dan Dian-t emlegetnek, általában ezt a pontot értik alatta).
A második Dan Dian a napfonatnál helyezkedik el. Ez a Középső Dan Dian, s a születés utáni Qi termelésének és összegyűjtésének központja. A születés utáni Qi a környezetből nyert energiából (légzés, táplálkozás) alakul át Qi-vé. Mennyiségét és minőségét döntő módon befolyásolja életmódunk. Vagyis mennyit és hogy alszunk, mit eszünk, milyenek a gondolataink, érzelmeink. (Az érzelmek és gondolatok egészségre gyakorolt hatásával ma már a nyugati orvostudomány és a pszichológia is komolyan számol.) A születés utáni Qi az úgynevezett „Hármas Melegítőben“ keletkezik. Ezek a tüdő, vagy Felső Melegítő, a gyomor vagy Középső Melegítő, és az alhas (belek), vagy Alsó Melegítő.
A Felső Dan Dian a homlokon található a két szem között, a szemöldök vonala felett körülbelül két ujjnyira (az úgynevezett harmadik szem). Ez a Shen, a szellemi energia lakhelye. A kormányzó vezetéken keresztül energiával látja el az agyat. Felelős a tudat állapotáért.

 


A Qigong fajtái


Irányultsága szerint általában három fő Qigong irányzatot különböztetnek meg. Ezek: a Harci Qigong, a Vallásos Qigong, és az Egészségügyi Qigong.

Harci Qigong
Ez a különböző kung-fu stílusok speciális céllal létrehozott gyakorlatai. Itt a cél lehet a testi erő, vagy az ütőerő növelése, vagy ellenkezőleg a különféle támadások, ütések, rúgások elleni felkészítés, különleges támadási formák hatásossá tétele (például az energiakeringés adott pontjainak támadása). Ilyen gyakorlat például a „Páncéling“, „Vasing“, vagy „Arany Harang“ néven emlegetett gyakorlat, amely a támadásokkal szembeni ellenállóképességet edzi célzatosan. Gyakorlói időnként egészen elképesztő behatásokat képesek minden sérülés nélkül elviselni. Tévében, vagy bemutatókon már nálunk is lehetett ilyet látni. Téglákat, olykor szikladarabokat törtek szét a gyakorló koponyacsúcsán – kutacs –, vagy a halántéka dobhártya feletti részén (amik kifejezetten sérülékeny pontok), gerendával ütötték a hasizmot és a bordákat.
Másik oldalról a legismertebb a „Vastenyér“, vagy „Vashomok Tenyér“, illetve az „Egyujjas gong“, ami igen komoly romboló erőt hoz létre. Ugyanakkor ezeknek a gyakorlatoknak egy része károsítja a gyakorlót fizikailag és energetikailag is.

Vallásos Qigong
Ezek különféle buddhista és taoista Qigong módszerek, amik a megvilágosodást keresik. Gyakorlatukban elsődleges a szellemi energia fejlesztése. Több jelentős Qigong gyakorlatot fejlesztettek ki, melyek a hétköznapi gyakorló számára is komoly értékekkel bír (hosszú élet, szilárd egészség), így ezen módszerek a kolostorokon kívül is elterjedtek.
Legismertebb változatai a Bodhidharma féle Yi Jin Jing (Izmok és inak átalakításának könyve) és Xi Sui Jing (A velőtisztítás könyve).

Egészségügyi Qigong
Számtalan változatban létezik, az összetett, hosszú Tai Ji Quan gyakorlatoktól kezdve az igen egyszerű, csak egy bizonyos területre koncentráló (pl. a légzés, vagy az emésztés javítását célzó) gyakorlatokig.

Wai Dan, Nei Dan

A Wai Dan, vagy „külső elixír" gyakorlatoknál a végtagokban található energiacsatornákat (akupunktúrás, vagy meridiánvezetékek) serkentjük, s ezen keresztül hatunk az egész testre, míg a Nei Dan, vagy „belső elixír" gyakorlatoknál pont fordítva, a belső erőközpontokra koncentrálunk, s onnan kiindulva töltjük fel a testet energiával. A Qi-t a gyakorlás során a mozgás, légzés, és a gondolat irányítja.

Tetszett a cikk?
Kérjük értékeld!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)